Als je voldoet aan het profiel deelnemer (zie Over de zorg) dan kun je via onderstaand mailadres een verzoek indienen om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Meer weten over ons wooninitiatief?

Mail naar: woonprojectheemstede@gmail.com

T.a.v. Mariette Klay, secretaris