De bewoners zijn jongvolwassenen (27 tot 34 jaar), in een gemengde samenstelling, met een licht verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis.
Soms hebben zij  problemen met het aangaan en onderhouden van sociale contacten (sociaal-emotionele problematiek).
Een gemeenschappelijke bezorgdheid van ouders is het sociale isolement met eenzaamheid tot gevolg.
Met een combinatie van appartementen en een gemeenschappelijke ruimte kunnen wij deze problematiek voor een groot deel ondervangen. Deze jongeren hebben behoefte aan een enigszins beschermde woonomgeving waar met begeleiding, zorg en structuur een zo zelfstandig mogelijk leven nagestreefd wordt met zoveel mogelijk eigen regie.
Wij gaan uit van een redelijke mate van zelfredzaamheid. Deze doelgroep heeft geen 24 uurs zorg nodig, maar enkele uren per dag is noodzakelijk .
Eventueel wel nachtelijke bereikbaarheid van de zorgverlener.
De bewoners hebben werk of een dagbesteding met inkomsten uit werk of uitkering.
Er moet rekening worden gehouden met de huurtoeslaggrens.
De bewoners maken aanspraak op WLZ (minimum ZZP3) of WMO geïndiceerde zorg.
De zorgorganisatie verleent op individuele basis ondersteuning en begeleiding en daar waar mogelijk bundelen we de zorg.
Wij vinden het belangrijk dat de jongeren in de relatief veilige woonomgeving waar zij zijn opgegroeid ook als jongvolwassenen kunnen blijven wonen. De locatie is onderdeel van een groter geheel. Een woongebied in een groene setting waar sprake is van sociale coherentie en er interactie mogelijkheden zijn die het maatschappelijk slagen van dit project vergroten.
Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door de maatschappelijke acceptatie en integratie. Onderdeel zijn van een levendige nieuwe woonwijk waar je makkelijk contacten maakt is voor onze doelgroep van groot belang. De locatie is nabij het centrum van Heemstede.
Familie, vrienden, buurtgenoten zijn voor deze doelgroep van onschatbare waarde. Zeker in een tijd dat er steeds meer een beroep op mantelzorgers zal moeten worden gedaan. Het sociale vangnet is dichtbij. De sociale structuur en het sociale vangnet in Heemstede zijn een belangrijk uitgangspunt voor dit ouderinitiatief.
Deze jongeren hebben (deels) scholing gehad in Heemstede, zijn lid van de lokale sportverenigingen (HBC, Smash, roeivereniging) bibliotheek, kerk etc. Zij maken gebruik van het aanbod van het culturele centrum (Wij Heemstede) ten behoeve van de zelfstandigheidsbevordering etc.
Ook de stage-, en arbeidsplekken die enkele jongeren hebben in Heemstede maakte dit wooninitiatief in deze gemeente wenselijk en zelfs noodzakelijk.