Doelstelling

Woonproject Heemstede is een ouderinitiatief/stichting die in 2017 een kleinschalig woonproject heeft gerealiseerd voor 8 jonge mannen geboren tussen 1988 en 1994, met een licht verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis. Soms hebben zij ook problemen met het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Ons doel is om dit woonproject in Heemstede in stand te houden en te blijven zorgen voor passende begeleiding. Daarnaast bevorderen we het geïntegreerd wonen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis, die begeleiding nodig hebben.

Een gemeenschappelijke bezorgdheid van de ouders is het sociale isolement waarin deze jongeren verkeren met eenzaamheid tot gevolg.

Naast de 8 zelfstandige appartementen is er daarom een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd. Hierin wordt in wisselende samenstelling samen gegeten en het is de ontmoetingsplek van de groep en de begeleiding.