Het woonproject is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland, Fonds Verstandelijk Gehandicapten,  NSGK, Kansfonds, VSB-fonds, Amantia,  Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe en de Ruigrok Stichting. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

Ook nu zijn we nog steeds afhankelijk van giften om de gemeenschappelijke ruimte van het woonproject in stand te houden.

Wilt u nu ook een “steentje” bijdragen?

U kunt een gift doen op bankrekening nummer

     NL73ABNA 0493 2869 26

  t.n.v. Stichting Woonproject Heemstede

Namens de bewoners van Woonproject Heemstede, heel hartelijk dank!