De Zorg

Er wordt uitgegaan van het scheiden van wonen en zorg.
De jongeren huren zelf en hebben daarnaast allen een zorgindicatie. Jongeren hebben werk of een vorm van dagbesteding, zij hebben eigen inkomsten uit werk en/of een (Wajong ) uitkering.
Er wordt gehuurd van de woningbouwvereniging, tegen een sociale huurprijs (binnen de huurtoeslag grens). 
De zorg wordt ingehuurd bij zorgaanbieders op grond van WLZ en/of WMO indicaties (minimaal ZZP3).
De zorg zal voornamelijk aanwezig zijn, na het werk, ’s avonds en in het weekend
De clustering van de verschillende zorgvragen kan tot een effectiever aanbod leiden, de zorg wordt flexibel en op maat geboden.   

Algemene informatie

 • Ouderinitiatief, woongroep voor 8 jongeren geboren tussen 1988 en 1994.
 • Indicatiestelling noodzakelijk en bereidheid tot mantelzorgparticipatie
 • Gecombineerde zorg door professionele zorgorganisaties
 • Kracht van gemeenschappelijkheid, meerwaarde van gezamenlijkheid
 • Inzet door ouders als je kind meedoet
 • Scheiding wonen en zorg
 • Solidariteitsprincipe (gemeenschappelijke zorg samen betalen/regelen)
 • Nieuwbouw in Heemstede (2017)
 • Zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte
 • Uitgebreide zorgvisie ter inzage
 • Structuur, rust, respect, gezelligheid, veiligheid, betrokkenheid zijn kernbegrippen
 • Partijen: Gemeente Heemstede, Pre Wonen, Stichting Woonproject Heemstede, gespecialiseerde zorgverleners
 • Het is geen trainingshuis, maar je ontwikkeling zal wel gestimuleerd worden (woon carrière)
 • Er is geen 7 x 24 uur zorg beschikbaar

Profiel deelnemer woonproject – is het iets voor mij?

 • Je hebt een licht verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis
 • Je hebt een dagbesteding, werk of studie of andere activiteiten buitenshuis
 • Je bent geboren tussen 1988 en 1995
 • Je komt uit Heemstede of directe omgeving
 • Je hebt een mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, voldoende om met beperkte begeleiding zelfstandig te kunnen wonen
 • Je hebt een eigen inkomen (een salaris en/of (Wajong) uitkering)
 • Je hebt een WMO indicatie beschermd wonen of je hebt een WLZ indicatie
 • Je hebt geen alcohol-, drugs- of andere verslaving
 • Als je in aanraking bent geweest met justitie is dit een bespreekpunt

Wat wordt er van je verwacht

 • Je bent bereid om zorg/begeleiding te accepteren en erom te vragen
 • Je past in de bewonersgroep, dit wordt beoordeeld door de zorgverleners
 • Er is een verplichting tot deelname aan groepsactiviteiten zoals huisvergaderingen, schoonmaken etc
 • Je bent gemotiveerd om begeleid te worden en je houdt je aan de afspraken
 • Je hebt de intentie om minimaal twee jaar bij de groep te wonen 
 • Je bent verplicht om bij te dragen aan de kosten van de gemeenschappelijke ruimte